Tag archives for ışık

Bilim

VİTAMİNLER

Bilindiği gibi esansiyel amino asitler ve yağ asitleri dışında kalan ve dışarıdan alınması zorunlu olan di­ğer organik maddelere vitamin denir. Gereksinim du­yulan bir madde eğer vücutta sentezleniyorsa vitamin değildir. Bununla…
Yazının Devamı
Bilim

KAMERANIN TARİHİ

Kameranın tarihi, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. Kamera obscuranın veya iğne deliği kameranın kökeninde yer alan prensip Çinli düşünür Mozi’ye aittir. Mozi’nin ileri sürdüğü düşünceyle optiğin bazı kuramlarının temeli atıldığı söylenebilir.…
Yazının Devamı