Etiketsıvı kaybı telafi edilmezse vücuttan neler gözlemlenir