Son Makaleler Tarihçe

TARİH BİLİMİ NEDİR

Tarafından yazılmıştır admin

Tarih, toplumları, milletleri, kuruluşları etkileyen hareketlerden do­ğan olayları, mekân ve zaman göstererek anlatan; bu olaylar arasındaki ilişkileri, daha önceki ve sonraki olaylarla bağlantılarını, karşılıklı etkilenmeleri, her milletin kurduğu medeniyetleri, kendi iç sorunlarım inceleyen bilimdir.

Batı dillerinde, Grekçe Historia’dan kaynaklanan, tarih terimi “yaşanılan olaylar” şeklinde geçer. Bu kelime, Arapça’ya astürâ şeklinde geçmiştir. Sami dillerinde ise, “Tarih” kelimesi “v-r-h” kökünden gelmekte ve İbranicede “yâreah” (ay) kelimesiyle ifade edilmiştir.

Bu tanımlamalardan tarihin kelime anlamından çıkarılan, olayların anlatımından çok, zaman süresini ifade ettiği anlaşılmaktadır. Ama zamanla, bu kelimeye yüklenilen anlam, belli bir dönemde yaşanılan olayların anlatımı şeklindedir.

Buradan hareketle tarihin işlevleri hakkında birçok fikir ortaya atılabi­lir. Tarihe duyulan ihtiyaç bir yana, ona yüklenen çok yönlü işlevlerden dolayı, bir bilim olup olmadığı ya da ne tür bir bilim dalı olduğu tartışma konusu olmuştur. Bu tartışmalar ise yüz yılı aşkın sürmektedir.

TARİH BİLİMİ VE TARİHÇİLİK

19.yüzyıldan itibaren, yeniden pozitif bilimlerin önem kazanmaya başlamasıyla birlikte tarihi bilimsel esaslara yerleştirme çabaları görülür. Tarihin bilim dalı olup olmaması konusundaki tartışmaları, tarih bilimin­deki gelişmelerden başka, diğer bilim dallarındaki gelişmeler de etkilemiş­tir. Bu etkilerin içinde fen bilimlerindeki gelişmeleri de görmek mümkün­dür.

Günümüz bilim anlayışında, pek çok yöntemlerin ve tekniklerin kul­lanıldığı değişik bilim dalları ortaya çıkmıştır. Bu bilim alanlarının tarih biliminin yanında, tarih bilimi de onların yöntemlerinden faydalanmak­tadır. Bu yüzden yaşanılan çağa göre gelişen tarih bilimini tanımlamak gerekmektedir.

Günümüzde çalışma alanları giderek ortaklaşan fen bilimleri ve sosyal bilimler arasındaki alan giderek daralmaktadır. Kuşkusuz bu ortak çalışma alanını insan ve çevre ilişkisi oluşturmaktadır. Artık insan ile çevre etkileşimini bütün bilim alanları ortaklaşa çözmeye çalışmaktadır. Bu bakımdan bilimi farklı alanlara ayırıp; uzmanları da ayrı hücrelere kapatıp kendi alanlarına hapsetmek gibi bir anlayış geride kalmaktadır.

Kuşkusuz, pozitif bilimlerin özelliğinin başında deneysellik gelir. Tarihte ise deneysellik yoktur. Çünkü tarihsel olayların bir tekrarı yoktur fakat bu, tarih bilimini tamamıyla pozitif bilimlerin dışına itelemez. Zira tarihçi ve pozitif bilimciler sorularına aradıkları cevapları bulmak için aynı ortak amaçta birleşmişlerdir. Bu yüzden ortak bilimsel verilerden faydala­nırlar.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: