Güncel Sağlık

TERLEME BOZUKLUKLARI VE AŞIRI TERLEME

Tarafından yazılmıştır admin

Ter bezlerinin normal etkinliği çeşitli neden­lerden ötürü değişebilmektedir. Örneğin simpatik si­nir sistemindeki bazı aksaklıklar nedeniyle terleyememe “anhidroz” olarak adlandırılır. Terlemenin yokluğu kadar, aşırısı da patolojik bir durum olarak kabul edilmektedir.

Şok ya da tıbbi acil durumlarla ilişkili olan aşırı terleme hali “diyaforez” olarak bilinmekte. Aşırı terlemenin normal fiziksel nedenleri ara­sında yüksek çevre sıcaklığının yanında baha­ratlı yiyecekler, egzersiz, ateş ve menopoz da bulunur. Korku, öfke ve heyecan gibi güçlü duygular da terlemeyi artırıcı etki gösterir. Diyaforeze neden olan diğer klinik etkenler ara­sında tiroit bezinin normalden fazla etkin oluşu (hipertiroidi), serotonin sendromu, miyokardiyal enfarktüs, sarılık ve tüberküloz gelor. Di­yaforez, belirli uyarıcı maddelerin kullanımıyla da ortaya çıkabiliyor. Bu uyarıcılar arasında al­kol, ağrı kesiciler, tütün, kafein, amfetaminler ve kokain başta geliyor.

Bundan farklı olarak, terlemenin vücut sı­caklığını düzenlemenin de ötesine geçmiş şekil­de anormal artışına hiperhidroz adı verilir. Ergenlik çağına girişle birlikte ortaya çıkabilen ve kadınlarda daha sık görülen primer hiperhidrozun tanımı ve ortaya çıkış nedenleri konusun­da tıp dünyası kesin bir karara varabilmiş değil.

Apokrin ter bezlerinin ve kıl köklerinin bu­lunduğu bölgeleri etkileyen bir diğer patolojik durum da Hidradenitis supprativa (HS) olarak bilinen bir cilt hastalığı. Teniz topu büyüklüğü­ne varabilen ağrılı apselerle ortaya çıkan bu hastalık, hormonal değişiklikler, stres, kullanı­lan ilaçlar ve hatta giysilerin yarattığı sürtünme nedeniyle bile ortaya çıkabiliyor. HS, ancak er­ken evrelerde tamamen tedavi edilebiliyor.

 

AŞIRI TERLEME – HİPERHİDROZ NEDİR?

Terlemenin miktarının rahatsızlık verecek ölçüde fazla olması hiperhidroz olarak adlandırılır. Nadir görülen bu durumun sebebi kesin olarak bilinmemekle birlikte, bu kişilerde sempatik sinir sisteminin normalin üzerinde aktif olduğu düşünülmektedir. Aşırı terleme genellikle avuç içlerinde, ayak ta­banlarında, koltuk altlarında ve yüz bölgesin­de görülür. Sıcak havalarda artış gösteren terleme sıklıkla kötü ayak ve vücut kokusuna se­bep olmaktadır. Endişeli durumlar, stres ve ani duy­gulanım değişiklikleri aşırı terlemeyi tetikleyen sebeplerdir. Bazen tat duyusuyla paralel olarak uyarılan terleme de görülebilir. “Gusta tuar hiperhidroz” denilen bu durum genellik­le alın, üst dudaklar, ağız çevresi ve burun üze­rinde meydana gelir. Baharatlı gıdalar, doma­tes, ketçap, çikolata, kahve, çay veya sıcak çor­balar alındıktan birkaç dakika sonra terleme görülür. Şeker hastalarında veya tükürük be­zi hastalıklarında da bu tür terlemeler olabilir. Vücudun belirli bölgelerini etkileyen aşırı ter­leme durumları bazı tümörlerle birlikte görü­lebilir. Yaygın vücut terlemesine yol açan du­rumlar arasında ateşli hastalıklar, hipertiroidi, gebelik, Parkinson hastalığı, menopoz, aşırı kilo, bazı psikolojik bozukluklar, hipoglisemi, lenfoma ve tropikal iklim sayılabilir.

 

 

Hiperhid­roz Nedeni Ve Tedavisi

Toplumda her yüz kişiden birini etkileyen aşırı terleme hastalığında çoğunlukla altta ya­tan bir sebep bulunmaz. İnsan sağlığına zarar vermeyen bu durum hayat kalitesini düşürür ve psikolojik sıkıntılara yol açabilir. Hiperhid­roz tedavisinde çeşitli ilaçlar kullanılır.

· Terleme­yi önlemek için sakinleştirici ilaçlar veya sem­patik sinirlerin uyarılmasını engelleyen (anti-kolinerjik) ilaçlar kullanılabilir. Ancak bu teda­vilerin ciddi yan etkileri bulunur. Ter bezi kanallarının ucunu tıkayan bazı tedaviler (örne­ğin alüminyum klorür içeren ilaçlar) uzun sü­reli kullanımlarda deride hassasiyete yol açma­sı nedeniyle çok fazla tercih edilmez.

· El ve ayak terlemesinde kullanılan bir tedavi yöntemi de “iyonoforez“dir. Eller veya ayaklar, ilk olarak içinde elektrolit içeren özel bir sıvı ve metal pla­ka bulunan küvete sokulur. Daha sonra bu sıvı ve plaka yardımıyla kişiye onu rahatsız etmeye­cek ölçüde düşük bir elektrik akımı verilir. Elekt­rik akımı sayesinde iyonlar, ter kanallarını geçi­ci süreyle kapatır. Bu tedavinin bir kereden faz­la uygulanması gerekir.

· Aşırı terlemenin teda­visinde kullanılan güncel yöntemlerden biri de “botoks” tedavisidir. Genellikle yüzdeki kırışık­lıklarda kullanılan ve kısaca botoks olarak bili­nen botulinum toksin tedavisi son yıllarda aşırı terlemeye karşı da kullanılmaktadır. Bu ilaç sayesin­de terlemeye neden olan sempatik sinir uçları felç edilerek ter bezlerinin çalışması 6-12 hafta boyunca durdurulabilmektedir.

· Ellerdeki ve yüzdeki aşırı terleme için cerra­hi tedavi uygulanabiliyor. Cerrahi yöntemde koltuk altından açılan bir delikten girilerek akciğer bölgesindeki yüz ve ellere giden si­nirler kesilir. “Endoroskopik transtorasik sempatektomi” (ETS) olarak adlandırılan bu yöntemle ellerdeki aşırı terleme % 99 civa­rında tedavi edilmektedir. Ayaklardaki terleme için bel bölgesindeki sempatik sinirler kesi­lir. Sadece koltuk altı terlemelerinde ise koltuk altı ter bezlerinin alınması ile iyi so­nuçlar elde edilir.

 

Kaynak :
Bilim ve Teknik/ Deniz Candaş,Temmuz 2006
Bilim ve Teknik/Doç.Dr.Ferda Şenel/Ağustos 2010

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: