Nedir Sağlık Son Makaleler

TİFO

Tarafından yazılmıştır admin

Tifo tehlikeli ve bulaşıcı bir hastalıktır. Bağı­şıklığı olmayan herkesin yakalanabildiği hastalık ileri yaştakiler için çok tehlikelidir. Hastalık sıra­sında bağırsak kanamaları ya da delinmeleri olabilir. Tifonun bu sonuçları al­ması hastanın kurtulma im­kanını azaltır.

Tifo daha çok sonba­harda olmak üzere her mev­simde görülen bir hastalık­tır. Hela ve lağım sularının sızıntılarının içme ve kul­lanma suyuna karıştığı yer­lerde salgın halinde ortaya çıkar. Çocukluk ve gençlik çağlarında kazanılan ba­ğışıklıktan sonra 30-35 yaşlarından sonra hastalananların sayısı giderek azalmaktadır.

Nasıl Bulaşır?

Tifo, sadece insanlarda görülen bir hastalıktır. Ağız yolu ile alman mik­roplar vücutta çoğalarak yayılır. Bu mikroplar çeşit­li organlara ve daha çok bağırsağa yerleşirler. Tifo­yu belirli ya da belirsiz ge­çiren kimseler dışkı ve id­rarları ile mikrop çıkarırlar. Hastalığından sonra aylar boyu hatta yıllarca mikrop çıkaran kimseler (portör­ler) vardır.

Hasta ya da portör­lerin dışkı veya idrarları ile kirlenen her şey tifo­nun bulaşmasına sebep olabilir. Bulaşmaya yol açan önemli faktörlerin başında içilen su ve ye­nilen maddeler gelir.

Tifonun bulaşma­sında içilen suyun yanı sıra kirli eller ve kirli su­larla yıkanan kaplar ve yi­yecekler, karasinekler, ta­tarcıklar da rol oynar.

Bu arada yeteri kadar ısı­tılmadan ya da pastörize edilmeden içilen süt de ti­fonun yayılmasında rol oynar. Ayrıca lağım su­larının karıştığı plajlar da hastalığın yayılmasına sebep olur. Ayrıca lağım suyu karışmış bölümler­den alman midyelerin iyi­ce pişmeden yenmesi de hastalığın bulaşmasına se­bep olur.

Hastalığın Belirtileri ve Hastalığın Seyri

Tifo mikrobu ağız yolu ile vücuda girdikten sonra bir ya da 3 hafta içinde belirtileri görülmeye başlar. Bu süre alman mik­robun gücüne ve başka ba­zı sebeplere bağlıdır.

Hastalık iştahsızlık, hafif bir kırıklık ve ürpertiyle başlar. Akşamları baş ağrıları görülür. Hastalar daha çok yatma isteğindedir. Giderek hastanın genel durumu bozulur ve üşüme başlar. Bu arada da ateş yükselmeye başlar. Ateş akşamları artarken sabah­ları azalır. Yükselen ateş bir hafta içinde 39-40 dereceyi bulur. Bazen de 41 derece­ye kadar yükselir. Baş ağrı­sı devam eder ve hastada kabızlık hali görülür.

İkinci hafta sonunda hastanın durumu daha da ağırlaşır. Göğüste ve karın­da doktorun daha iyi fark edebileceği döküntüler gördür. Bu arada hasta dudakları kura, dili paslı ve dalgın bir haldedir.

İkinci ve üçüncü haf­talarda, bağırsaklardaki ya­ralar sonucu kanamalar ve bağırsak delinmeleri ortaya çıkar. Bu dönemde hasta daha da ağırlaşır, çırpınma ve atılmalar görülür.

Dördüncü haftanın sonunda ateş giderek azalır ve bu arada dildeki pas da kaybolur. Bunlar iyileşme belirtileridir. Başlangıçtan beri kesilen iştah bu devre­de açılmaya başlar.

Hastalık boyunca olduğu gibi nekahat devre­sinde de hastanın beslen­mesine çok dikkat edilmeli doktorun verdiği yemek listesi aynen uygulanma­lıdır.

Hastalığın beşinci haftasında genellikle saç dökülmesi ve deride kepek­lenme hali görülebilir.

Tifoya bir defa yaka­lananlar güçlü bir bağışık­lık kazanırlar. Bir defa ya­kalananların ikinci defa tifo olduktan çok seyrek görü­lür.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: