Nedir Son Makaleler

TOPRAK ANALİZ SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

Tarafından yazılmıştır admin

Bitkilerin gerçek bitki besin ihtiyaçlarının belirlenmesi ve uygun gübreleme programların hazırlanması için toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin bilinmesi gerekir.Toprakların analiz sonuçlarının genel anlamda değerlendirilmesi ve toprakların içerdiği besin elementlerinin hangi düzeyde olduğunun bilinmesi çok önemlidir. Bu bağlamda aşağıdaki sınıflanmalar yapılmıştır.

  1. Toprak Reaksiyonu (pH)

Ülkemiz topraklarının büyük bir bölümü alkali özelliktedir. Yani pH’sı 7’den fazladır. Toprak analiz sonucundaki pH değerlerini inceleyerek toprağımızın asitlik ve baziklik durumunu öğrenmemiz mümkündür.

  1. Kireç Miktarı

Türkiye topraklarının büyük bölümü kireç yönünden oldukça zengindir. Sınıflama aşağıda verilmiştir.

  1. Organik Madde

Ülkemiz toprakları, erozyon nedeniyle, genelde organik madde yönünden oldukça fakirdir. Özellikle anızın yakılması, yeşil gübreleme tekniklerinin uygulanmaması, çiftlik gübrelemesinin yeterince yapılmaması, münavebe yapılmaması, yem bitkilerine önem verilmemesi gibi olumsuzluklar toprakların organik maddesinin düşük olmasına neden olmaktadır. Erozyon ile her yıl 9 milyon ton azot, fosfor, potasyum’un yitirilmesi, topraklarımızın üretim düzeylerinin düşüklüğünün önemli nedenleridir.

Genel olarak Türkiye topraklarının organik madde içeriği çok az ile az sınıflamasına girmektedir.

  1. Fosfor

Toprakların fosfor durumu aşağıdaki değerlere göre sınıflandırılır.


Genelde ülkemiz topraklarının %56’sı fosforca yetersizdir. Fosforlu gübrelemeye ihtiyaç duyulur.

  1. Potasyum

Türkiye toprakları genelde potasyum yönünden zengindir. Bu nedenle potasyumlu gübreleme ihtiyaç duyulmayabilir. Ancak Doğu Karadeniz, Marmara Bölgesinin ve Trakya’nın bazı topraklarında potasyumlu gübre ihtiyacı olabilir. Ancak toprak analizlerine göre ve aşağıdaki sınıflamaya göre karar vermek gerekecektir


Ülkemiz topraklarının yalnızca %8’inde potasyum gübrelemesi gereklidir.

  1. Yarayışlı Demir

Türkiye topraklarının yalnızca %9’u demirce fakirdir. Ancak demir bitki besin maddeleri içerisinde çok önemli bir elementtir.

  • Toprağın yarayışlı bakır içeriği 0,2 ppm’den fazla ise bakır eksikliği yok demektir. Bakırlı gübreler kullanılmamalıdır.
  • Toprağın yarayışlı çinko içeriği 0,5 ppm’den yüksek olmalıdır. Şayet toprağın demir içeriği 0,5 ppm’den az ise, iyi bir ürün almak için, çinkolu gübreleme yapılmalıdır. Ülkemiz toprağının yaklaşık yarısında çinko gübrelemesi yapılması gerekmektedir.
  • Toprağın yarayışlı mangan içeriği 0,1 ppm’den az ise manganlı gübreleme yapılmalıdır. Ancak ülkemiz topraklarından mangan noksanlığı görülen topraklar yalnızca %1 civarındadır.
Sürdürülebilir Arazi Yönetimi için Çiftçinin El Kitabı / Prof. Dr. Orhan Doğan

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: