Güncel Sağlık

TÜP BEBEK TEDAVİSİ

Tarafından yazılmıştır admin

İNFERTİLİTE (KISIRLIK) NEDENLERİ NELERDİR?

İnsan üremesi oldukça karışık bir olaydır. Her adet başına gebe kalma oranı genel popülasyon için %15-20 civarındadır. Bu oran üreme sistemlerinde bir problemi olmayan bir çiftin her ay sahip oldukları gebelik gelişme şansını ifade eder; kabaca korunmayan ve problemi olmayan her 5 çiftten biri o ay gebe kalacaktır. Normalde her ay 1 yumurta üretilir ve sperm ile buluşmaya hazırlanır. Sperm yumurta buluşması (döllenme) için zamanlama önemlidir. Diğer önemli faktör buluşma yolunun yani rahim ve tüplerin açık olmasıdır. Uygun kalitede sperm ve yumurta doğru zamanda ve doğru yerde bulunmalıdır. Bu sürecin herhangi bir aşamasında sorun olduğunda gebeliğe ulaşılamaz. Bu oran göz önüne alındığında problemi olmayan bir çift için korunmasız birliktelikte 4., 6. ve 12. ayda toplam gebelik oranları sırası ile %48, %62 ve %86’dır. Buradan çıkarılacak sonuç gebelik isteği olan her yüz çiftten 86‘sı birinci yıl sonunda bu isteğine ulaşmaktadır.

Kadınlarda yaşlara göre gebe kalma olasılıkları

Geri kalan %15- 20 çiftte ise ileri tetkikleri gerektiren bir ya da birden fazla sorunun olması yüksek oranda olasıdır.

İnfertilite %30-40 oranında erkek, %40-50 oranında kadına ait nedenlerle ortaya çıkmaktadır. Çiftlerin %25’inde kadın ve erkek faktörü birlikte bulunmaktadır. %10-15‘inde ise tüm araştırmalara karşılık infertiliteyi açıklayabilecek bir neden bulunmamaktadır.

 

 

Genel olarak infertilite nedenleri;

Ovulasyon bozuklukları           %25-35

Sperm Bozuklukları                  %15-25

Tubal nedenler                          %10-15

Endometriozis                           %5-15

Diğer nedenler                          %5

İnferlite nedenleri;

Erkek Kaynaklı      % 40

Kadın Kaynaklı      %40

Nedeni Bilinmeyen %20

Kadında infertilite nedenleri;

Ovulasyon bozuklukları    % 46

Tubal nedenleri                %27

Endometriozis                   %20

Diğer nedenler                  % 7

TÜP BEBEK NEDİR?

Tüp Bebek (IVF); anne adayının yumurtalıklarından toplanan yumurtalarla baba adayından alınan spermlerin laboratuvar ortamında birleştirerek döllenmesi ve elde edilen embriyoların tekrar anne rahmine yerleştirilmesi işlemidir. IVF bir yardımcı üreme tekniğidir.

Tüp bebek tedavisinin gerekli olduğu durumlar;

1.Spermin yumurtaya ulaşmasında problem olan durumlarda;

  • Tüplerin tıkalı olması,
  • Endometriozis (çikolata kisti hastalığı)

2.Sperm sayı, morfoloji ve fonksiyonlarının bozuk olduğu durumlarda

3.Yumurtlama sorunu olanlarda;

  • Polikistik Over Sendromu
  • Hipogonadotropik hipogonadizm
  • İleri yaş – Zayıf yumurtalık rezervi

4.Açıklanamayan infertilite problemi olanlarda

Tedavinin başlıca 5 aşaması vardır,

1.Yumurtaların geliştirilmesi ve olgunlaşması

2.Yumurtaların toplanma zamanının ayarlanması

3.Yumurtaların toplanması

4.Yumurtaların laboratuvarda spermle birleştirilmesi(döllenme)

5.Oluşan embriyoların anne rahmine yerleştirilmesi

PGT NEDİR?

Genetik biliminde son yıllardaki gelişmeler tüp bebek yöntemleriyle geliştirilen embriyolarda genetik incelemeler yapılmasına imkan tanımaktadır.

Bu yönteme “embriyoda genetik tanı” (Preimplantasyon Genetik Tanı) adı verilmektedir.

Gebelik öncesi genetik tanı (PGT) adı verilen bu işlem; yumurta ve sperm hücrelerinin laboratuvar ortamında döllenmesi sonucunda gelişen embriyolardan 1 veya 2 adet hücre ya da hücre grubu alınması ile gerçekleştirilmektedir. Alınan hücrelerde özel yöntemler kullanılmakta ve doğacak bebekteki sayısal ve yapısal kromozom bozuklukları ile tek gen hastalıklarının (talasemi, orak hücreli anemisi, kistik fibrozis gibi) tanısı yapılabilmektedir.

Böylece sağlıklı embriyoların anne adayına transferi ile sağlıklı bebeklerin doğması sağlanmaktadır.

PGT AVANTAJLARI NELERDİR?

1.Tüp bebek uygulamasının başarı şansını arttırır.

2.Klinik gebelik oranını arttırır.

3.Gebeliğin düşük ile sonuçlanma riskini azaltır.

4.Çoğul gebelik oranını azaltır.

5.Tekrarlayan başarısız tüp bebek denemelerinin getirdiği mali yük ve psikolojik baskıyı azaltır.

6.Ailelerin sağlıklı çocuk sahibi olmaları sağlanmaktadır.

7.Aile, gebelik sonlandırılmasına bağlı tıbbi ve psikolojik travmalardan korunmaktadır.

8.Gebelik öncesi tanı, hasta kişilerin yaşam boyu karşılaştıkları sağlık problemleri, hastalıklarının tedavisindeki güçlükler ve yüksek tedavi maliyetleriyle karşılaştırıldığında çok daha faydalı ve ucuz bir tanı yöntemidir.

PGT KİMLERE UYGULANIR?

1.36 yaş ve üzeri yaştaki anne adaylarına

2.İki veya daha çok tüp bebek uygulamasına rağmen gebelik elde edilememiş çiftlere

3.Tekrarlayan erken gebelik kayıpları (düşükleri) olan çiftlere

4.Dengeli translokasyon taşıyıcısı çiftlere

5.Ailevi Akdeniz anemisi, Orak Hücre anemisi, Kistik Fibrozis, SMA gibi tanısı mümkün olan bazı tek gen hastalıkları yönünden risk taşıyan eşlere

6.Aile bireyleri ile HLA uyumlu embriyonun seçilmesi

7.Önceki gebeliklerinden genetik hastalıklı bir çocuk sahibi olan çiftlere

8.Anöploidili (kromozom bozukluğu olan) gebelik öyküsü olan annelere

9.Gonadal mozaism (iki ya da daha çok anormalliğe sahip doğum ürününe olgularına rağmen eşleri genetik test sonuçlarının normal olması) olgularına

10.TESE olguları (şiddetli erkek infertilitesi ile birlikte olan olgular)

11.Poor responder’lara

12.X kromozomuna bağlı geçiş gösteren hastalıklar açısından eğer söz konusu hastalığın direkt genetik tanısı yapılamıyorsa embriyonel seks tayini.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: