Son Makaleler Tarihçe

URARTULAR (M.Ö. 8 YY.- 7. YY.)

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö. 13. yy. dan itibaren, Doğu ve Güney Doğu Anadolu’da boylar halinde görülen Urartular hakkında, “Uruatri” ve “Nairi” Krallıkları olarak, ilk bilgileri Asur yıllıkları vermektedir.

Daha sonra birleşen bu boylar, M.Ö. 9. – 6. yy. lar arasında, doğuda Hazar Denizi, batıda Fırat Nehri, Kuzeyde Gökçegöl (Sevan), Transkafkasya ve Güneyde Toroslara kadar uzanan alanda büyük bir devlet olarak varlık­larını sürdürmüşlerdir.

Urartu siyasal tarihi, beylikler ve krallık olmak üzere, iki dönemde ele alınmaktadır:

1.Uruatri ve Nairi Beylikleri: M.Ö. 13- M.Ö. 9. yy.

2.Urartu Krallığı: (M.Ö. 9- M.Ö. 6. yy.).

Uruatri ve Nairi Beylikleri

Urartuların uygarlık merkezi olan, Van Gölü çevresiyle ilgili ilk bilgi­lerimiz Asur yıllıklarına dayanmaktadır. Asur krallarının bölgeye yaptığı seferlere yer veren bu bilgiler; M.Ö. 13. yy.’ın yılın başlarındaki gevşek bir yapıyla birbirine bağlı feodal beyliklerle ilgilidir.

Asur kralı I.Salmanassar (M.Ö.1274- 1245) yıllıklarında, Uruatri’ye yaptığı bir seferde, sekiz memleketi zapt ederek elli bir kenti tahrip etmesin­den söz etmektedir (M.Ö.1274). Bu dönemde henüz birleşik merkezi bir dev­let otoritesi olmamakla birlikte, dışarıdan gelen tehlikelere karşı, sekiz ül­keden oluşan Uruatri adında bir birlik görülmektedir. Burada geçen Uruatri; Urartu olarak ilk kez geçmektedir.

Asurca bir kelime olan Uruatri, etnik bir topluluğu ifade etmekten çok; dağlık bölge anlamına gelen coğrafi bir terimdir. Bu bölgenin adı, I. Salmanassar’m oğlu Asur kralı I. Tukultininurta’ya (1243-1207) ait yazılı belgelerde ise “Nairi Ülkeleri” olarak başka bir ad kullanılmıştır. Urartular ise kendi oturdukları ülkeye Biani(li) demekteydiler. Bu bilgilerden an­laşılacağı üzere Asur ve Urartu kaynaklarında “Nairi=Uruatri=Biani(li)” adları aynı coğrafyayı tanımlamaktaydılar. Bugünkü Van adı da Urartuların kendilerine verdikleri bir “Biane/Bianili” veya “Viane” den kaynak­lanmaktadır.

M.Ö. 13. yy. ın ortalarında dağınık boylar şeklindeki, Uruatri ve Nairi beylikleri birleşerek bir krallık haline, M.Ö. 9. yy. ın ortalarında gelebilmiş­lerdir.

Eskiçağ Uygarlıkları

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: