Son Makaleler Tarihçe

YENİ BABİL (M.Ö. 626- 539)

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö. 627 yılında Asur kralı Assurbanipal ve Babil kralı Kandalanu’nun ölümleri üzerine, bu dönemdeki Asur krallarının da zayıf­lığını fırsat bilen, kökeni bilinmeyen Nabupolassar adında bir kişi, M.Ö. 626 yılında yeni Babil ya da Kalde sülâlesini kurdu.

Babilliler ile Asurlular, on yıla yakın, Babil ülkesi içinde savaştılar.

M.Ö. 16 yılında, Fırat boyunca ilerleyen Nabupolassar, Asur’un Mısır destekli ordusunu yenilgiye uğrattı.

615 yılında Asur’a karşı yapılan seferlerde kenti almaya başarılı olamayan Babilliler ertesi yıl Medlerin de desteğiyle Asur’u ele geçirip yağmaladılar. Medler’le bir dostluk antlaşması imzalayan Babil, M.Ö. 12 yılında Medler’le birlikte Ninive’ye yürüyerek, kenti ele geçirdi. Bir kısım Asurlular’ın Harran’a kaçıp Mısır desteğiyle yaşamaya çalışmasına karşılık  M.Ö. 09 yılında Asur direnişi tümüyle sona ermiştir.

610 yılında bölgeye gelip Asurlulan desteklemeye çalışan Mısırlıları 605 yılında Babilliler bu bölgeden söküp atmıştır. Nabupolassar’ın en büyük oğlu veliahtı II. Nebukadnezzar komutasındaki bir Babil ordusu Hama bölgesinde Mısır ordusunu yok etmiştir. Bu seferle görevlendirdiği oğlu II. Nebukadnezzar Mısır kapılarına ilerledi. Ancak, babasının ölüm haberini duyunca, Babil’e geri dönüp, tahta çıkmıştır.

II.Nebukadnezzar (M.Ö. 604-562): Taç giydikten sonra, batıdaki se­ferlerini sürdürdü. Babil takvimine göre baharda kutlanan Yeni Yıl şenliği­ne katılmak için Babil’e geri dönmüştü. Daha sonraki yıllarda Suriye ve Filistin’e seferlerine devam etti. M.Ö. 601 yılında Mısır’a yaptığı bir seferde direniş ile karşılaştı. M.Ö. 598 yılında, üç yıl önce ayaklanmış olan Kudüs’ü kuşattı, bir sene sonra bu kenti ele geçirdi. Kudüs kralını ve halkın bir bö­lümünü Babil’e gönderdi. Nebukadnezzar burada yeni bir kral atadı. Fakat bu kralın da birkaç yıl sonra ayaklanması üzerine, Babilliler Kudüs’ü yeniden ele geçirmişti. M.Ö. 587’de kentin büyük bir bölümü yıkılarak başta soylular olmak üzere çok sayıda halkı Babil’e sürgün etti. Fakat buna rağ­men, Kudüs’teki isyanlar ve Babillilerin misillemeleri devam etti. Bu is­yanları önleyen Babil, Suriye ve Filistin’i de içine alan Samaria eyaletini kurarak, aynı zamanda Mısır’ın bölgede ilerlemesine bir önlem de almış oldu.

Nebukadnezzar’ın ölümünden sonra yerine oğlu Amel-Marduk (M.Ö. 561-560) geçti. Bu kralın iki yıl süren saltanatından sonra, yerine ge­len kayınbiraderi Neriglissar zamanında Babilliler, Anadolu’nun güneyin­deki Hume ve Pirundu olarak adlandırdıkları Ovalık ve Dağlık Kilikya böl­gelerini Sallune’ye (Gazipaşa ) kadar ele geçirmişlerdi.

Üç yıl yönetimde kalan Neriklissar’ın yerine geçen oğlu, Labasi-Marduk, tahtta yalnızca iki ay kalabilmişti. Bu kral bir suikastle öldürülün­ce, yerine Nabonidus adında halktan biri tahtı ele geçirmişti.

Dindar bir hükümdar olan Nabonidus, Ur ve Harran’daki Sin tapı­naklarını onartarak, Ay tanrısı Sin’e tapınmayı yaygınlaştırdı. Aynı zaman­da eski eser meraklısı olan bu kral, Sümer ve Akad kutsal yapılarını tamir ettirip, bu yapılardaki temel kitabelerini Ur’da Entu rahibesinin ikametgâhı olan Giparu’da bir müzede koruma altına aldı. Bu koruma altına alman eserler içerisinde Sümer kralı Şulgi’ye ait bir heykel parçası, Larsa kralla­rından birine ait kil çivi parçası ve bir Kassit kudurru’su bulunuyordu.

Nabonidus’un Harran’daki Sin Tapınağı’na önem vermesi üzerine, Babilonya’nın kutsal kentleri olan Babil, Nippur, Uruk, Larsa ve Ur rahiple­ri ona karşı başkaldırdılar. Bunun üzerine kral Kuzeybatı Arabistan’daki Taima’ya geçmiştir. Araplara göre, burada on yıl kalan Nabonidus, M.Ö. 540 yıllarında Babil’e dönmüştür. Bu sırada, Persler, Medler’i ve Lidyalıları yenilgiye uğratarak, büyük bir imparatorluk kurmuşlardı. Babil kısa bir süre sonra bu imparatorluğun egemenliği altına girmiştir.

M.Ö. 539 yılı 12 Ekim günü, Babil’e giren Pers kralı Kyros, Marduk Tapınağı’nda yapılmakta olan ayinin bitmesine izin verdi ve ayinden sonra Nabonidus’u tutuklattı. Perslerin Babil’i ele geçirmesiyle birlikte, Mezopotamya’da yerli imparatorluklar yerine, başka bölgelerden gelen devletler egemen olacaktır.

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: