Güncel Nedir

YOĞUNLAŞMA VE SİS

Tarafından yazılmıştır admin

Serbest atmosferde güneş rad­yasyonuna bağlı olarak, gece ve gündüz periyodlarında havanın ısı­narak yükselmesi veya soğuyarak yere doğru çökmesi devam eder­ken, basınç ve hava sıcaklıkları de­ğişir her yöne doğru hava hareketleri meydana gelir. Bu karmaşık de­ğişimler ve hava hareketleri, çevre­nin topoğrafyasından da etkilene­rek mevsimine ve gün içinde deği­şen klimatolojik özelliklere bağlı olarak çeşitli meteorolojik olayların meydana gelmesine sebep olurlar. Hava kütlesinin yatay ve dikey ha­reketleri sırasında veya farklı yapı­daki başka bir hava kütlesiyle kar­şılaştığında eğer ortamda yeterli miktarda su buharı varsa ve sıcak­lık da azalıyorsa yoğunlaşma olayı meydana gelir. Neticede, hava için­de bulunan ve önceleri gözle gö­rülemeyen su buharı, çok küçük zerreciklerden oluşan kümeler ha­line gelir ki buna biz bulut diyoruz. Bulutların görüldüğü seviye aynı zamanda yoğunlaşma olayının meydana geldiği yüksekliği de gös­terir. Yeryüzünün alt tabakalarında genellikle çok küçük su damlacıklarından oluşan bulutlar atmosfe­rin daha üst tabakalarında sıcaklı­ğın düşük olması nedeniyle buz kristallerinden meydana gel­mektedir.

Sis Nedir?

Sis ise diğer bir tanımla yere yakın seviyelerde oluşan bir bulut­tur. Soğumuş su buharı ile küçük su damlacıklarından meydana gelen sis bulutunun meydana gelme­sinde çeşitli atmosferik faktörlerin yanında yerin radyasyonla ısı kay­bı çok daha önemlidir. Güneş ba­tınımdan sonra, havada eğer rad­yasyonu önleyen bulut ve rüzgâr yoksa yerden ısı kaybı artar ve hızlı bir soğuma görülür. Bu soğuma bütün gece devam ederek çevre­nin sıcaklığını düşürür ve hava için­de bulunan su buharı yoğunlaşma­ya başlar. Soğumanın hızı ve gü­cü ile hava içinde bulunan su bu­harının miktarına bağlı olarak ge­celeyin farklı kalınlıkta ve yükseklik­te bir bulut diğer bir ifadeyle sis meydana gelecektir. Bu durumda hava soğuk, nem oranı ise % 90-100 civarındadır. Sabah olup da güneş doğuncaya kadar sis oluşu­mu devam eder. Güneşten alınan ısının etkisiyle, sabah saatlerinden itibaren sis incelmeye başlar. Yani geceleyin yoğunlaşarak sisi oluştu­ran su damlacıkları tekrar buharla­şır ve atmosfer içinde dağılarak gözden kaybolur. Isınmanın ve var­sa rüzgârın da hızına bağlı olarak öğle saatlerine doğru sis dağılır.

Çiğ Nedir?

Geceleyin sis oluşumu sırasın­da çevredeki cisimler, bitkiler ve ağaçlar da hızla ısı kaybettikleri için soğurlar. Bu soğuma, etraftaki ha­vanın soğumasından daha fazladır. Hava içindeki su buharı bir yandan havada yoğunlaşıp küçük su dam­lacıklarını, yani sisi oluştururken, di­ğer taraftan da çevredeki aşırı so­ğuyan cisimlere temas ettikçe bun­ların üzerinde yoğunlaşarak su damlacıklarını meydana getirirler. Böylece çiğ dediğimiz olay görülür. Ağaçlar üzerindeki bu çiğ damla­cıkları, yoğunlaşma olayı devam et­tikçe, giderek çoğalır ve nihayet yağmur gibi yere düşmeye başlar.

Kırağı Nedir?

Eğer hava sıcaklığı geceleyin sıfırın altına düşer ve daha da aza­lırsa, bu defa cisimler üzerinde yoğunlaşan su damlacıkları donar ve buz kristalleri haline dönüşür, bu­na da kırağı diyoruz. Özellikle kışın çok soğuk geçen günlerde oluşan bu olay sonucu, adeta çevreye kar yağmış gibi beyaz bir örtü kaplar, ağaç dallan üzerindeki buz kristal­leri de çok çarpıcı bir güzelliğe bürünür.

Gerek sisin meydana geldiği, gerekse sisle birlikte çiğ ve kırağı­nın birlikte görüldüğü ve neticede yerlerin, çimenlerin ıslandığı, ağaç­lardan yağmur gibi suların damla­dığı gecelerde hava açık yani bu­lutsuz ve rüzgarsızdır.

Özetle ağaçların altında iken, yağmur şeklinde düşen su damlacıkları, as­lında bilinen yağmur değil, ağaç dalları üzerinde biriken su damla­cıklarının yere düşmesidir.

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: