Son Makaleler Tarihçe

ANADOLU’DA PERSLER ve İYON AYAKLANMASI

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö. 547 yılında Sardes’in, Persler’in eline geçmesiyle Anadolu uygarlıkları bir anlamda kesintiye uğrar. Yaklaşık 200 yıllık Pers yönetiminde, Anadolu “satraplık” adı verilen vergi bölgelerine ayrıldı. Anadolu’nun iç- batı kesiminde Sparda (Sardes), Ege kıyısında İauma (İon); kuzey-batı kıyı­sında Daskleion, güneyinde Çukurova’da Kilikia ve kuzey-doğusunda Armenia satraplıkları kuruldu.

M.Ö. 513 yılında Batı Anadolu’da Perslere karşı huzursuzluklar başladı. Büyük bir orduyla Anadolu’ya yönelen Pers Kralı Darius, İstanbul Boğazı’nı gemilerden yaptırdığı bir köprüyle geçti. Trakya üzerinden Tuna’yı geçerek, göçebe İskitler üzerine bir sefer yaptı. Herodot, bu olay hak­kında kitabında ayrıntılı bilgi vermiştir. Darius bu seferinde hızlı atlara sahip, hareketli İskit boylarını kontrol altına alamamıştır. İskitler üzerinde bir etkisi olmayan bu seferin, ancak Trakya ve Makedonya’daki yerleşik unsurlar üzerinde siyasi etkisi olmuştur.

Bu sefer sonunda Pers yönetimi Batı Anadolu, Trakya ve Boğazlar üzerinde ağırlığını daha güçlü bir şekilde hissettirmişti. Bunun sonucunda da Ege kıyılarındaki İon kentlerinin ticari faaliyetleri kısıtlanmıştı.

İonya İhtilali

Perslerin Trakya’yı işgali üzerine, Karadeniz çevresiyle ticareti kesilen İonya kentlerinden Milet’de bir isyan patlak verdi. İsyan, M.Ö. 500 yılında Milet tiranı Aristogoras önderliğinde gerçekleşti. İsyancılar, Pers satraplık merkezi Sardes’i ele geçirip, ateşe verdiler. İonya İhtilali olarak tarihe geçen bu isyanın başarısızlıkla sonuçlanmasına rağmen; Kıbrıs, Likya, Marmara ve Karya gibi bölgelerde yankı bularak, bu bölgeler tarafından desteklen­miştir.

İhtilalin altıncı yılında M.Ö. 494 yılında ihtilalin merkezi Milet Persler tarafından karadan ve denizden kuşatılarak ele geçirildi ve satraplıklar ye­niden kuruldu. M.Ö. 492 yılında Sardes satraplığına Darius’un akrabası olan Mardonios atandı. Mardonios, M.Ö. 492 yılında karadan ve denizden güçlü bir ordu ile Trakya’ya bir sefer düzenledi. Perslere karşı isyan eden Trak boyları kontrol altına alınarak, Trakya Satraplığı’nda yeniden huzur ve güvenlik sağlandı. Bu sefer sonucunda Makedonya Krallığı Perslere bağ­lanmıştır.

Eskiçağ Uygarlıkları

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: