Son Makaleler Tarihçe

KALLİAS BARIŞI

Tarafından yazılmıştır admin

M.Ö. 449 yılında Perslerle Atina arasında bir barış antlaşması imzalandı. Kallias Barı­şı adı verilen bu antlaşmaya göre, Pers ordulan kuzeyde İstanbul Boğazı, güneyde ise Likya’nın doğusundan itibaren batıya geçemeyecekti.

Perslerle yapılan bu antlaşma üzerine Atina, Sparta ile olan sorunla­rını çözmeye yöneldi. Aralarında yapılan antlaşmalarla 15 yıllık bir barış dönemi olmasına rağmen; Grek devletleri arasında Atina-İyon ve Sparta- Dor birlikleri olmak üzere iki blok ortaya çıktı. Bunun sonucunda Pelopones Savaşları ortaya çıktı.

Atinalı Perikles, on beş yıllık barış döneminde halkın “demogogos” olarak sevgisini kazandı. O, görünüşte demokrat olmakla birlikte, gerçekte kendisinin “birinci adam” olduğu demokratik bir monarşi kurduğu kabul edilmektedir. Perikles, areopag meclisinin kaldırılmasında rol oynamış ve aldığı bir takım kararlarla, halk arasında devletin, sosyal yardım kurumu olduğu anlayışının yayılmasına yol açmıştır.

Perikles, çıkardığı bir yasa ile ancak Atina doğumlulara Atinalı yurt­taş yetkisini vermiştir. Atina, para biriminin Delos birliği içinde kullanılan tek para birimi olması kararnamesini yayınladı. Kallias Barışı sonrasında birlik hâzinesi Delos’dan Atina’ya taşındı. Atina’nın çıkardığı bir sikke ya­sası ile birlik devletlerinin gümüş sikke darb etme hakları ellerinden alındı. Artık, birlik devletlerinde Atina para ve ölçü sistemi kullanılacaktı. Zaten Perslere karşı kurulmuş olan bu birliğin Kallias Barışı’ndan sonra bir anlamı da kalmamıştı.

Atinalıların Perikles’e verdikleri yetkiler sonucunda alınan kararlar, Atina’nın birlik üzerinde bir hegemonya kurmasına yol açmıştı. Böylece birlik, emperyalist amaçlı bir “deniz imparatorluğu” na dönüşmüştür. Perikles, Atina’yı Grek dünyasının önderi saydığından “panhellen” bir poli­tika izlemiştir. Perikles’in M.Ö. 443 yılında aldığı bir kararla birlik devletleri Likya, Karya, İonya, Hellespontos ve Trakya’dan oluşan beş vergi bölge­sine ayrıldı. Ancak Midilli, Sakız ve Sisam gibi güçlü donanması olan dev­letler özerkliklerini koruyabildi. Rusya’dan yapılan tahıl ithalatının kontro­lü Atina’nın elindeydi. Atina, Kallias Barışı’ndan sonra canlanan İyonya tica­retini de kendi tarafına çekmişti.

Attiha-Delos Deniz Birliği‘nin, “Atina İmparatorluğu”na dönüşme­siyle, birlik dağılma sürecine girmiştir.

Eskiçağ Uygarlıkları

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: