Son Makaleler Tarihçe

PELOPONEZ SAVAŞLARI (EFES MUHABERESİ)

Tarafından yazılmıştır admin

Atina’nın İyonya Savaşı’ndaki başarısı üzerine Spartalılar, Perslerle işbirliğine girdiler. Pers Kralı II. Darius’un oğlu Kyros, Anadolu’ya gönderilerek, buradaki Pers ordularının komutanlığına atandı(M.Ö.408). Spartalılar ise usta bir diplo­mat ve yetenekli bir komutan olan Lysandros’u donanmanın başına getirdi­ler; Efes’de Pers parasıyla 90 gemilik bir donanma kurdu.

Alkibiades, M.Ö. 407 yılında 100 gemilik bir donanma ile Atina’dan Anadolu’ya geçti. Notion limanında demirleyerek, Efes limanına giriş ve çıkışı kontrolü altına aldı; fakat aylarca beklemiş olduğu Lysandros’u sava­şa çekemedi. Sonunda Alkibiades donanmasını ikiye bölme yanlışlığını yaptı ve uzaklaştığı bir sırada geriye kalan disiplinsiz birlikler Lysandros’a saldırdı. Lysandros Persler’in de yardımıyla Efes limanına giren Atina do­nanmasını bozguna uğrattı. Bunun üzerine Alkibiades, Atina’daki düşman­ları tarafından başkomutanlıktan azledildi ve hatta hüküm bile giydi. Trak­ya’daki çiftliğine çekilen Alkibiades, Pers satrabı Famaboz ile iyi ilişkilere girdiyse de araya Spartalıların girmesiyle Persler tarafından öldürülmüştür (M.Ö. 404).

Arginusai ve Aigospotami Savaşları

M.Ö. 406 yılında Lysandos’un yerine geçen Kallikratidas, Konon’un komutasındaki Atina donanmasını Midilli açıklarında ablukaya aldı. Bunu haber alan Atinalılar bir ay gibi kısa sürede 150 gemilik bir donanmayla Midilli’nin güneyinde Arginusai (Açan adaları) yöresinde Peloponnes do­nanmasını bozguna uğrattılar. Fakat fırtınaya tutulan Atina donanması büyük kayıplar verdi. Sokrates’in karşı koymasına rağmen, suçsuz yere donanmanın amiralleri idam edildi.

Eskiçağ Uygarlıkları

 

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: