Son Makaleler Tarihçe

PERSLER

Tarafından yazılmıştır admin

İran’da bir uygarlık oluşturan Persler (Parsua’lar) tarihteki farklı ka­vimler tarafından Parsa, Parşua, Pers, veya Fars gibi isimlerle anılmışlardır. Siyasi bir güç olarak Pasargad boyundan Akameniş ya da Ahemeneş klanı­nın Med Devletine son vermesi ile tarih sahnesine çıkmışlardır.

M.Ö. 2. bin yılın başlarında Hazar Denizi’nin doğusundan geldikleri kabul edilmektedir. Hint-Avrupai bir kavmin Aryan kolundandır. Önceleri Urmiye Gölü çevresine yerleşen Persler daha sonra batıdan Asurlular ve doğudan Ön-Turanlıların saldırıları ile M.Ö. 9. yy .ın başlarında Zağros Dağ­ları vadilerine inerek, Elam’ın merkezi olan Sus kentinin kuzey doğusunda­ki Anzan ya da Anşan civarına yerleştiler. M.Ö. 8. yy .da Urartular Parşua adını verdikleri Pers ülkesine zaman zaman seferler yapmışlardır.

Grek kaynakları on boydan oluştuklarını söyledikleri Parşualıların büyük oranda köy ve kentlerde tarımla uğraştıklarını, bazılarının da hay­van sürüleri ile göçebelik yaptıklarından söz etmişlerdir. M.Ö. I. bin yılın ortalarında İran’ın güneybatı bölgesinde oturan Persler Medlere bağımlı bir şekilde yaşıyorlardı. Medlerin başında Kral Astyges bulunmaktaydı. Bu sırada Pers beyi Kambyses’in yerine geçen oğlu II. Kyros, M.Ö. 559’da Pasargad’da Anzan beyi ilan edildi. Daha sonra Büyük Kyros olarak adlan­dırılacak bu bey ileri görüşlü bir devlet adamıydı. M.Ö. 550 yılında zayıflayan Medlere karşı bir isyan girişiminde bulunarak bağımsızlığını kazandığı gibi bu devlete son vermiştir. Kısa sürede Anadolu’yu ele geçiren Persler Lidya Devletine de son verdi.

Eskiçağ Uygarlıkları

Yazar Hakkında

admin

%d blogcu bunu beğendi: